2013, നവംബർ 21, വ്യാഴാഴ്‌ച

Hi I am Sanu Yesudas .........!!As the being attunes to the mystical winds of divine intervention, I draw inspiration from the burst of creativity that i see in all endeavors be it literary, musical, dance or other forms............. i scribble a lot............erratically about social, cultural and current economic scenarios.............and here in this spot you will find some of my doodles........................do join me in my sojourn.................!!

7 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

Sreejith പറഞ്ഞു...

Verittu chindikkunna Manushyan, Vertta oru shailikku udamayaavan kazhiyunnu....daivam thangalude thoolikaye akshara prasaadathal sampannamaakkatte...aashamsakalode ....Sreejith and Amritha

SREEKARTHIK K P പറഞ്ഞു...

Valare vythasthamaaya oru vayanaa anubhavam. Sir thaangalil ninnum kooduthal pratheekshichu kondu..... Sreekarthik

Kesav KC പറഞ്ഞു...

A writer’s style is a reflection of his personality, his unique style and his voice. Yours is a very persuasive style that fiercely compels the reader through a plethora of reasons, justifications and arguments. Looking forward to many more such articles... ..

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

Sanu didnot know that you had such hidden talent! Way to go!
Manish Tolani
Hinjewadi Marriott

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

Dear Sanu Das,

I read a few of your blogs and found it very interesting. Especially as you seem to write about movie adaptations of novels.

All the very best.
Anita Nair
(Bestselling author of The Better Man, Ladies Coupe, Mistress and Lessons in Forgetting. Her books have been translated into over 30 languages around the world. Her new novel is Cut Like Wound. She is also the founder & editor of the online literary journal The Heavenly Bliss Salon for Men)

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

Every article written by you has got an 'emotional quotient' somewhere down the line and that's exactly what makes it special......!
Please continue your passion for writing in full spirits.... Prayers and best wishes.
Usha Suresh Balaje

അജ്ഞാതന്‍ പറഞ്ഞു...

Sir,
Great articles. Where do you get the time for all this. Please keep sending it to me even after my retirement to the following mail ID.
regiaban@yahoo.co.in
thomas0063@gmail.com
Thanks & Regards
Regi Thomas|DGM- Maintenance
ABAN Offshore Ltd